• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

Sale!
ISBN: 9786164881693

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รหัสสินค้า : 9786164881693
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700  กรัม
จำนวนหน้า : 338
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564

฿ 310.00 ฿ 294.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • น.ม. ธรรมศาสตร์
  • D.S.U. (Droit Pénal) Paris II
  • D.E.A. (Science criminelles)
  • Doctorat de droit pénal, Université de Nancy II ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รหัสสินค้า : 9786164881693
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700  กรัม
จำนวนหน้า : 338
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564