• img-book

    ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ

Sale!
ISBN: 9786165810463
รหัสสินค้า: 9786165810463 หมวดหมู่: , ,

คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์

โดย ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ

📌บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทนำ ⭐️บทที่1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ⭐️บทที่2 ประเภทของทรัพย์สิน ⭐️บทที่3 ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล ⭐️บทที่4 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่5 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่6 การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน ⭐️บทที่7 การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ⭐️บทที่9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน ⭐️บทที่10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ⭐️บทที่11 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ ⭐️บทที่12 กรรมสิทธิ์รวม ⭐️บทที่13 สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์ ⭐️บทที่14 ภารจำยอม ⭐️บทที่15 สิทธิอาศัย ⭐️ทที่16 สิทธิเหนือพื้นดิน ⭐️บทที่17 สิทธิเก็บกิน ⭐️บทที่18 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

📌รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ
⭐️ผู้ปรับปรุง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810463
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 300
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 19 : สิงหาคม 2564

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

📌บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทนำ ⭐️บทที่1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ⭐️บทที่2 ประเภทของทรัพย์สิน ⭐️บทที่3 ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล ⭐️บทที่4 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่5 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่6 การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน ⭐️บทที่7 การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ ⭐️บทที่8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ⭐️บทที่9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน ⭐️บทที่10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ⭐️บทที่11 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ ⭐️บทที่12 กรรมสิทธิ์รวม ⭐️บทที่13 สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์ ⭐️บทที่14 ภารจำยอม ⭐️บทที่15 สิทธิอาศัย ⭐️ทที่16 สิทธิเหนือพื้นดิน ⭐️บทที่17 สิทธิเก็บกิน ⭐️บทที่18 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

📌รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ
⭐️ผู้ปรับปรุง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810463
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 300
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 19 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810463
SKU: 9786165810463
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 19 : สิงหาคม 2564
Page Count: 300

“คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์”

There are no reviews yet.