• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162699535

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ
ภาค 3 บุคลากรของรัฐ
ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699535
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 29 : กันยายน 2563

฿ 320.00 ฿ 288.00

มีสินค้าอยู่ 3

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง
ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ
ภาค 3 บุคลากรของรัฐ
ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699535
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 368
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 29 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699535
SKU: 9786162699535
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 29 : กันยายน 2563
Page Count: 368