• img-book

    ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

Sale!
ISBN: 9786165810043
รหัสสินค้า: 9786165810043 หมวดหมู่: , ,

คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบ

โดย ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 อารัมภบทกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 2 ศาสตร์แห่งกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 3 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 4 กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 5 กฎหมายจัดการงานนอกสั่งเปรียบเทียบ
⭐️บทส่งท้าย : รำลึกถึงศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์
⭐️บรรณานุกรม
⭐️ภาคผนวก
📌ภาคผนวก 1 : “ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ” โดย พิชัยศักดิ์หรยางกูร
📌ภาคผนวก 2: ผลงานแปลงานเขียนเกี่ยวกับพัฒนาการกฎหมายเปรียบเทียบ โดย พิชัยศักดิ์หรยางกูร

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810043
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 104 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2564

฿ 100.00 ฿ 90.00

จำนวน:
Browse Wishlist
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 อารัมภบทกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 2 ศาสตร์แห่งกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 3 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 4 กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 5 กฎหมายจัดการงานนอกสั่งเปรียบเทียบ
⭐️บทส่งท้าย : รำลึกถึงศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์
⭐️บรรณานุกรม
⭐️ภาคผนวก
📌ภาคผนวก 1 : “ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ” โดย พิชัยศักดิ์หรยางกูร
📌ภาคผนวก 2: ผลงานแปลงานเขียนเกี่ยวกับพัฒนาการกฎหมายเปรียบเทียบ โดย พิชัยศักดิ์หรยางกูร

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810043
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 104 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810043
SKU: 9786165810043
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พฤษภาคม 2564
Page Count: 104

“คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบ”

There are no reviews yet.