• img-book

    ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

Sale!
ISBN: 9786167657592

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน

โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.คำถาม
คำฟ้องมิได้ระบุถึงวันที่หรือเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดแต่ตอนท้ายของคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยถูกควบคุมตั้งแต่วันถูกจับตลอดเวลา ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายของศาลนี้ โดยแนบบันทึกการจับกุมซึ่งระบุวันเวลากระทำความผิดไว้ จะถือว่าคำฟ้องของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่
๒.คำถาม ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ แต่คำฟ้องไม่ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ หากกล่าวในคำฟ้องว่า ขณะนี้จำเลยต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลชั้นต้นในคดีนี้ ซึ่งหมายขังดังกล่าวได้ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ไว้ จะถือว่าฟ้องชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๘ หรือไม่
๓.คำถาม คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่
๔.คำถาม ถ้อยคำอื่น ๆ ที่ประกอบในรายละเอียดของบันทึกการจับกุม ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
๕.คำถาม ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ นั้น จำเลยด้วยกันเองจะมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวหรือไม่
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167657592
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 386 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : ธันวาคม 2563ค

฿ 320.00 ฿ 304.00

มีสินค้าอยู่ 2

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.คำถาม
คำฟ้องมิได้ระบุถึงวันที่หรือเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดแต่ตอนท้ายของคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยถูกควบคุมตั้งแต่วันถูกจับตลอดเวลา ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายของศาลนี้ โดยแนบบันทึกการจับกุมซึ่งระบุวันเวลากระทำความผิดไว้ จะถือว่าคำฟ้องของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่
๒.คำถาม ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ แต่คำฟ้องไม่ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ หากกล่าวในคำฟ้องว่า ขณะนี้จำเลยต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลชั้นต้นในคดีนี้ ซึ่งหมายขังดังกล่าวได้ระบุชื่อเจ้าของทรัพย์ไว้ จะถือว่าฟ้องชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา ๑๕๘ หรือไม่
๓.คำถาม คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่
๔.คำถาม ถ้อยคำอื่น ๆ ที่ประกอบในรายละเอียดของบันทึกการจับกุม ศาลรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่
๕.คำถาม ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๔๔/๑ นั้น จำเลยด้วยกันเองจะมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวหรือไม่
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167657592
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 386 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ : ธันวาคม 2563ค