• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

Sale!
ISBN: 9786165810586
รหัสสินค้า: 9786165810586 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
ความหมายของนิติวิธี,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบคอมมอนลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายของอังกฤษ,วิธีศึกษากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิชานิติศาสตร์เข้าถึงแก่นหรือจิตวิญญาณของกฎหมายได้เป็นอย่างดี

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
⭐️รหัสสินค้า : 
9786165810586
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 150 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 100 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์คร้งที่ 6 : กันยายน 2564

 

฿ 75.00 ฿ 67.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติ อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นชาวชุมพรแต่กำเนิด เข้าเรียนระดับมัธยมที่สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาเอกที่กรุงบอนน์เยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดดริก-เอแบร์ตของเยอรมัน จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมชั้นสูงสุด (summacum laude) หลังจากนั้นกลับมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่นานก็ได้รับทุนวิจัยในเยอรมันจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลต์ (Alexander- von-Humboldt Foundation) เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวิเทศสมาชิกของสมาคมกฎหมายเปรียบเทียบของเยอรมัน ต่อมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นให้ไปรับราชการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันสอนวิชากฎหมายหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักกฎหมายแพ่งประวัติศาสตร์กฎหมาย หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และนิติปรัชญา มีความสนใจทางวิชาการทั้งเชิงกว้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่งานด้านกฎหมาย ยังมีบทบาทเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายมิติ ได้รับเชิญไปร่วมงานวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดได้รับอิสริยาภรณ์ The Great ofMerit-Commander’s จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
ความหมายของนิติวิธี,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบคอมมอนลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายของอังกฤษ,วิธีศึกษากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิชานิติศาสตร์เข้าถึงแก่นหรือจิตวิญญาณของกฎหมายได้เป็นอย่างดี

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
⭐️รหัสสินค้า : 
9786165810586
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 150 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 100 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์คร้งที่ 6 : กันยายน 2564

 

รายละเอียด

ISBN: 9786165810586
SKU: 9786165810586
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 6 : กันยายน 2564
Page Count: 100