• img-book

    นิติกร ชัยวิเศษ

Sale!
ISBN: 9786165810159
รหัสสินค้า: 9786165810159 หมวดหมู่: , ,

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ

โดย นิติกร ชัยวิเศษ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัย
📌ข้อความเบื้องต้น    📌พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวินัยข้าราชการไทย
📌ข้อความคิดว่าด้วยวินัยข้าราชการ    📌ความผิดทางวินัย    📌โทษทางวินัย
📌ระยะเวลาการสั่งลงโทษ  📌หลักในการดำเนินการทางวินัย
📌หลักการดำเนินการตามกฎหมาย (Legalitätsprinzip)
📌มาตรการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนทางวินัย
⭐️บทที่ 2 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัย
📌การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
📌การตรวจสอบโดยองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
📌การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรตุลาการ
📌การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งลงโทษทางวินัย
📌การลบล้างความผิดและโทษทางวินัยในกรณีอื่น
📌ข้ออภิปรายปลีกย่อยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการ

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
นิติกร ชัยวิเศษ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810159
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 112 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2564

฿ 100.00 ฿ 90.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยนิติกร ชัยวิเศษ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัย
📌ข้อความเบื้องต้น    📌พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวินัยข้าราชการไทย
📌ข้อความคิดว่าด้วยวินัยข้าราชการ    📌ความผิดทางวินัย    📌โทษทางวินัย
📌ระยะเวลาการสั่งลงโทษ  📌หลักในการดำเนินการทางวินัย
📌หลักการดำเนินการตามกฎหมาย (Legalitätsprinzip)
📌มาตรการชั่วคราวระหว่างการสอบสวนทางวินัย
⭐️บทที่ 2 การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัย
📌การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
📌การตรวจสอบโดยองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
📌การตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยองค์กรตุลาการ
📌การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งลงโทษทางวินัย
📌การลบล้างความผิดและโทษทางวินัยในกรณีอื่น
📌ข้ออภิปรายปลีกย่อยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการ

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
นิติกร ชัยวิเศษ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810159
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 112 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810159
SKU: 9786165810159
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พฤษภาคม 2564
Page Count: 112

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ”

There are no reviews yet.