• img-book

    รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)

Sale!
รหัสสินค้า: 9789742889128 หมวดหมู่: ,

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา

โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มสำคัญ คือ (1) เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (2) เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ที่ต้องเปรียบเทียบกฎหมาย (3) เพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจกฎหมายและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างปลอดภัย (4) เพื่อนักธุรกิจชาวไทยที่ติดต่อกับสหรัฐอเมริกาจะได้ศึกษาข้อกฎหมายการค้าและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ (5) เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้เห็นภาพรวมของกฎหมายอเมริกา

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789742889128 
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
น้ำหนัก : 400
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ)
  • น.บ.ท.
  • น.ม.(จุฬาฯ)
  • LL.M. (SMU)
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มสำคัญ คือ (1) เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (2) เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ที่ต้องเปรียบเทียบกฎหมาย (3) เพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจกฎหมายและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างปลอดภัย (4) เพื่อนักธุรกิจชาวไทยที่ติดต่อกับสหรัฐอเมริกาจะได้ศึกษาข้อกฎหมายการค้าและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ (5) เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้เห็นภาพรวมของกฎหมายอเมริกา

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789742889128 
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
น้ำหนัก : 400
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

SKU: 9789742889128
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่:
Page Count: