• img-book

    รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)

Sale!
ISBN: 9789740337744

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย
บทที่ 4 ศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5 ขอบเขตการใช้กฎหมาย
บทที่ 6 การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 ประเภทของกฎหมาย
บทที่ 8 ความหมายและลักษณะของสิทธิ
บทที่ 9 ประเภทของสิทธิ
บทที่ 10 ผู้ทรงสิทธิ
บทที่ 11 เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ
บทที่ 12
การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
บทที่ 13
การใช้สิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิ
บทที่ 14 การบังคับตามสิทธิ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9789740337744
ชื่อผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 760 กรัม
จำนวนหน้า : 321 หน้า
ขนาด : 25.8 x 18.8 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 19 : 2564

฿ 290.00 ฿ 275.50

มีสินค้าอยู่ 9

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ)
  • น.บ.ท.
  • น.ม.(จุฬาฯ)
  • LL.M. (SMU)
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย
บทที่ 3 ที่มาของกฎหมาย
บทที่ 4 ศักดิ์ของกฎหมาย
บทที่ 5 ขอบเขตการใช้กฎหมาย
บทที่ 6 การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย
บทที่ 7 ประเภทของกฎหมาย
บทที่ 8 ความหมายและลักษณะของสิทธิ
บทที่ 9 ประเภทของสิทธิ
บทที่ 10 ผู้ทรงสิทธิ
บทที่ 11 เนื้อหาและวัตถุแห่งสิทธิ
บทที่ 12
การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
บทที่ 13
การใช้สิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิ
บทที่ 14 การบังคับตามสิทธิ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
: 9789740337744
ชื่อผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 760 กรัม
จำนวนหน้า : 321 หน้า
ขนาด : 25.8 x 18.8 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 19 : 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789740337744
SKU: 9789740337744
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตีพิมพ์วันที่: 19 : 2564
Page Count: 321