• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

Sale!
ISBN: 9786164880320
รหัสสินค้า: 9786164880320 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑ภาคหนึ่ง: ภาคทั่วไป

บทที่ ๑ ข้อความเบื้องต้น
บทที่ ๒ ลักษณะทั่วไปของกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
บทที่ ๓ หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
บทที่ ๔ คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของหลักสุจริต
บทที่ ๕ บุคคล
บทที่ ๖ ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่าง ๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
บทที่ ๗ คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย)
บทที่ ๘ หลักการใช้สิทธิ
บทที่ ๙ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย
🥑ภาคสอง (ภาคเฉพาะ): ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่
บทที่ ๑๐
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑๑
กฎหมายปกครอง
บทที่ ๑๒
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
บทที่ ๑๓ ความผิดอาญาที่ควรรู้
บทที่ ๑๔ หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
รหัสสินค้า : 9786164880320
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 823 กรัม

จำนวนหน้า : 404 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2562

฿ 390.00 ฿ 370.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • D.E.A. de Droit Privé
  • Doctorat de l’Université Robert Schuman Mention Très Honorable avec Eloge Spécial du Jury (Droit Privé) Strasbourg  ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑ภาคหนึ่ง: ภาคทั่วไป

บทที่ ๑ ข้อความเบื้องต้น
บทที่ ๒ ลักษณะทั่วไปของกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
บทที่ ๓ หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
บทที่ ๔ คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของหลักสุจริต
บทที่ ๕ บุคคล
บทที่ ๖ ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่าง ๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
บทที่ ๗ คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน: ความสำคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย)
บทที่ ๘ หลักการใช้สิทธิ
บทที่ ๙ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย
🥑ภาคสอง (ภาคเฉพาะ): ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่
บทที่ ๑๐
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑๑
กฎหมายปกครอง
บทที่ ๑๒
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
บทที่ ๑๓ ความผิดอาญาที่ควรรู้
บทที่ ๑๔ หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
รหัสสินค้า : 9786164880320
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 823 กรัม

จำนวนหน้า : 404 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786164880320
SKU: 9786164880320
สำนักพิมพ์: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตีพิมพ์วันที่: 3 : มิถุนายน 2562
Page Count: 404

“ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน”

There are no reviews yet.