• img-book

    นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

Sale!
ISBN: 9786162699566

คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด

โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
เกมบิงโก
การแก้ไข : เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า : 9786162699566
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2563

฿ 150.00 ฿ 135.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พนักงานอัยการกองคดีอาญา
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69
หนังสือโดยนันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
เกมบิงโก
การแก้ไข : เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
รหัสสินค้า : 9786162699566
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5×21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699566
SKU: 9786162699566
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 5 : ตุลาคม 2563
Page Count: 184