• img-book

    ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ

Sale!
ISBN: 9789740340386
รหัสสินค้า: 9789740340386 หมวดหมู่: ,

คดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา: บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรในเหตุการณ์เบร็กซิท

โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 รายชื่อเอกสารคำฟ้อง, คำให้การ, คำขอเข้ามาเป็นคู่ความ
🥑 รายชื่อคำวินิจฉัย/คำพิพากษาของศาล
🥑 รายชื่อกฎหมายลายลักษณ์อักษร
🥑 คำย่อ
บทที่ 1 บทนำ:
เบร็กซิท, คดี Miller, และหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา
บทที่ 2
ประเด็นพิพาทในคดี Miller กับบทบาทของหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาในการจัดโครงสร้างการเมืองการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 3
คำพิพากษาของศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักรในคดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา
บทที่ 4
จากคดี Miller I ถึงคดี Miller II: หลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาภายหลัง ค.ศ. 2017
บทที่ 5
ข้อความส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
รหัสสินค้า : 9789740340386
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 115 หน้า
ขนาด : 19.1 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

฿ 200.00 ฿ 190.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • LL.M.,University of Bristol (UK)
  • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือโดยดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 รายชื่อเอกสารคำฟ้อง, คำให้การ, คำขอเข้ามาเป็นคู่ความ
🥑 รายชื่อคำวินิจฉัย/คำพิพากษาของศาล
🥑 รายชื่อกฎหมายลายลักษณ์อักษร
🥑 คำย่อ
บทที่ 1 บทนำ:
เบร็กซิท, คดี Miller, และหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา
บทที่ 2
ประเด็นพิพาทในคดี Miller กับบทบาทของหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาในการจัดโครงสร้างการเมืองการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
บทที่ 3
คำพิพากษาของศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักรในคดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา
บทที่ 4
จากคดี Miller I ถึงคดี Miller II: หลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาภายหลัง ค.ศ. 2017
บทที่ 5
ข้อความส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
รหัสสินค้า : 9789740340386
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 115 หน้า
ขนาด : 19.1 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789740340386
SKU: 9789740340386
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตีพิมพ์วันที่: 1 : 2564
Page Count: 115

“คดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา: บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรในเหตุการณ์เบร็กซิท”

There are no reviews yet.