• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742037994

คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก และการขายฝาก

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

บทคัดย่อ/สารบัญ
💧 หมวด ๑ สัญญาซื้อขาย
บทที่ ๑
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๓)
บทที่ ๒
ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
บทที่ ๓
แบบและหลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๖)
บทที่ ๔
หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย
บทที่ ๕
หน้าที่ของผู้ซื้อ
บทที่ ๖
การซื้อขายเฉพาะอย่าง
💧 หมวด ๒ สัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘-๕๒๐)
บทที่ ๗
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน
💧 หมวด ๓ สัญญาให้ (มาตรา ๕๒๑-๕๓๖)
บทที่ ๘
ลักษณะสำคัญของสัญญาการให้
🍒 ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742037994
จำนวนหน้า : 620 หน้า
ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,022 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

฿ 500.00 ฿ 475.00

จำนวน:
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีกรรมสิทธิ์รวม 1 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
Browse Wishlist
คดีเช่าซื้อ 2 : มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
💧 หมวด ๑ สัญญาซื้อขาย
บทที่ ๑
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๓)
บทที่ ๒
ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
บทที่ ๓
แบบและหลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๖)
บทที่ ๔
หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย
บทที่ ๕
หน้าที่ของผู้ซื้อ
บทที่ ๖
การซื้อขายเฉพาะอย่าง
💧 หมวด ๒ สัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘-๕๒๐)
บทที่ ๗
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน
💧 หมวด ๓ สัญญาให้ (มาตรา ๕๒๑-๕๓๖)
บทที่ ๘
ลักษณะสำคัญของสัญญาการให้
🍒 ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742037994
จำนวนหน้า : 620 หน้า
ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,022 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742037994
SKU: 9789742037994
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มิถุนายน 2564
Page Count: 620

“คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก และการขายฝาก”

There are no reviews yet.