• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742038304
รหัสสินค้า: 9789742038304 หมวดหมู่: ,

คดีเช่าซื้อ

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
เช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๒-๔๗๔)
บทที่ ๒ ผลของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ ๓ ความระงับและอายุความของสัญญาเช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๓-๕๗๔)
บทที่ ๔ เช่าซื้อกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๕ แนวทางการวินิจฉัยคดีเช่าซื้อ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742038304
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 792 กรัม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ขนาด : 25.8 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

฿ 410.00 ฿ 389.50

จำนวน:
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีกรรมสิทธิ์รวม 1 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ 2 : มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
เช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๒-๔๗๔)
บทที่ ๒ ผลของสัญญาเช่าซื้อ
บทที่ ๓ ความระงับและอายุความของสัญญาเช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๓-๕๗๔)
บทที่ ๔ เช่าซื้อกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๕ แนวทางการวินิจฉัยคดีเช่าซื้อ
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742038304
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 792 กรัม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ขนาด : 25.8 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038304
SKU: 9789742038304
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มิถุนายน 2564
Page Count: 460