• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742038311
รหัสสินค้า: 9789742038311 หมวดหมู่: ,

คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบาญ
คำนำ พิมพ์ครั้งที่ ๒
คำนำ พิมพ์ครั้งที่ ๑
ความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์
ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า
ภาคผนวก

รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038311
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 450 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 244 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

฿ 220.00 ฿ 209.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
คำนำ พิมพ์ครั้งที่ ๒
คำนำ พิมพ์ครั้งที่ ๑
ความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์
ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า
ภาคผนวก

รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038311
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 450 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 244 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

รายละเอียด

ISBN: 9789742038311
SKU: 9789742038311
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 2 : พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)
Page Count: 244

“คดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น”

There are no reviews yet.