• img-book

    ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9786167242941
รหัสสินค้า: 9786167242941 หมวดหมู่: ,

คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก

โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍌 ปฐมบท
1. การเป็นครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น
2. ครอบครองไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
3. ระยะเวลาในการครอบครอง
🍌 เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทที่ดิน
1. ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง
2. ที่ดินมีกรรมสิทธิ์
การร้องขอให้ศาลสั่งว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
แบ่งขายที่ดิน
เค้าลางแห่งปัญหา
ดาบสอง
วัดสวนแก้วเปิดแนวรบ
คำพิพากษาศาลชั้นต้น
คดีชั้นอุทธรณ์
ก้าวย่าง … เส้นทางสู่ศาลฎีกา
ศาลฎีกา … ความหวังสุดท้าย
ทางออกอยู่ที่ไหน
🍌 ภาคผนวก
🍌 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการครอบครองปรปักษ์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9786167242941
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 152 หน้า
น้ำหนัก : 348 กรัม
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2564

฿ 120.00 ฿ 114.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍌 ปฐมบท
1. การเป็นครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น
2. ครอบครองไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
3. ระยะเวลาในการครอบครอง
🍌 เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทที่ดิน
1. ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง
2. ที่ดินมีกรรมสิทธิ์
การร้องขอให้ศาลสั่งว่าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
แบ่งขายที่ดิน
เค้าลางแห่งปัญหา
ดาบสอง
วัดสวนแก้วเปิดแนวรบ
คำพิพากษาศาลชั้นต้น
คดีชั้นอุทธรณ์
ก้าวย่าง … เส้นทางสู่ศาลฎีกา
ศาลฎีกา … ความหวังสุดท้าย
ทางออกอยู่ที่ไหน
🍌 ภาคผนวก
🍌 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการครอบครองปรปักษ์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9786167242941
รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 152 หน้า
น้ำหนัก : 348 กรัม
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786167242941
SKU: 9786167242941
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2564
Page Count: 152

“คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก”

There are no reviews yet.