• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742038410

คดีกรรมสิทธิ์รวม

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ หลักเกณฑ์กรรมสิทธิ์รวม
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๖ – ๑๓๖๖)
บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงคดีกรรมสิทธิ์รวม และข้อสังเกต
๒.๑ กรรมสิทธิ์รวมกับมรดก
๒.๒ กรรมสิทธิ์รวมกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
๒.๓ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองเป็นส่วนสัด
๒.๔ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองปรปักษ์
๒.๕ กรรมสิทธิ์รวมกับภาระจำยอม
๒.๖ กรรมสิทธิ์รวมกับการซื้อขาย
๒.๗ กรรมสิทธิ์รวมกับการรังวัดสอบเขต
๒.๘ กรรมสิทธิ์รวมกับการถือกรรมสิทธิ์แทน
๒.๙ กรรมสิทธิ์รวมกับการเช่าทรัพย์
ภาคผนวก
ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ
บรรณานุกรม

รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038410
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 490 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 244 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

฿ 250.00 ฿ 237.50

จำนวน:
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีกรรมสิทธิ์รวม 1 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ 2 : มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ หลักเกณฑ์กรรมสิทธิ์รวม
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๖ – ๑๓๖๖)
บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงคดีกรรมสิทธิ์รวม และข้อสังเกต
๒.๑ กรรมสิทธิ์รวมกับมรดก
๒.๒ กรรมสิทธิ์รวมกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
๒.๓ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองเป็นส่วนสัด
๒.๔ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองปรปักษ์
๒.๕ กรรมสิทธิ์รวมกับภาระจำยอม
๒.๖ กรรมสิทธิ์รวมกับการซื้อขาย
๒.๗ กรรมสิทธิ์รวมกับการรังวัดสอบเขต
๒.๘ กรรมสิทธิ์รวมกับการถือกรรมสิทธิ์แทน
๒.๙ กรรมสิทธิ์รวมกับการเช่าทรัพย์
ภาคผนวก
ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ
บรรณานุกรม

รายละเอียด
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : 
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038410
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 490 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 244 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038410
SKU: 9789742038410
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กันยายน 2564
Page Count: 244

“คดีกรรมสิทธิ์รวม”

There are no reviews yet.