• img-book

    รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)

Sale!
ISBN: 9789742889357

การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ

โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)

หนังสือคำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคหนึ่ง บททั่วไป กล่าวถึงการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศโดยทั่วไป การเตรียมตัวก่อนไปศึกษา การเลือกประเทศและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ภาคสอง เป็นประสบการณ์การศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ภาคสาม ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษ ภาคสี่ ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย

รหัสสินค้า : 9789742889357
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม

จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ)
  • น.บ.ท.
  • น.ม.(จุฬาฯ)
  • LL.M. (SMU)
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือคำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคหนึ่ง บททั่วไป กล่าวถึงการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศโดยทั่วไป การเตรียมตัวก่อนไปศึกษา การเลือกประเทศและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ภาคสอง เป็นประสบการณ์การศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ภาคสาม ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศอังกฤษ ภาคสี่ ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย

รหัสสินค้า : 9789742889357
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม

จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

“การศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ”

There are no reviews yet.