• img-book

  นายสุขุม โพธิสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9786162697395
รหัสสินค้า: 9786162697395 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,

การวางระบบบัญชี

โดย นายสุขุม โพธิสวัสดิ์

หนังสือการวางระบบบัญชีนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกในปี 2542 และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 ผู้เขียนได้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนของการสรุปเนื้อหาและกรณีศึกษาเข้ามาด้วยและได้มีการปรับปรุงลำดับเนื้อหาในเล่ม ในการพิมพ์ครั้งที่ 13 เนืองจากจำนวนหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 12  ได้่จำหน่ายหมดลง

รหัสสินค้า : 9786162697395
ชื่อผู้แต่ง : สุขุม โพธิสวัสดิ์

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : ตุลาคม 2561

฿ 320.00 ฿ 288.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.S.B.A. (ACCOUNTING) University of Colorado, Boulder. U.S.A.
 • (ทุนการศึกษาครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
ประวัติการทำงาน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
 • วิทยากรอิสระทางด้านบัญชีและการเงิน (หลักสูตร CPD ทางบัญชี)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รองคณบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Deputy Chief Financial Officer บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
 • Chief Financial Officer บริษัท เอสยูทีโกลบอล จำกัด
 • Chief Financial Officer บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอส. เค. ออดิท จำกัด
 • ผู้อำนวยการส่วนบัญชี/ที่ปรึกษา บริษัท ที. เอ็น. เมตัล เวิร์ค จำกัด
 • Chief Financial Officer บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด
 • Chief Financial Officer บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   
หนังสือโดยนายสุขุม โพธิสวัสดิ์
สั่งซื้อ
การวางระบบบัญชี 13 : ตุลาคม 2561
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือการวางระบบบัญชีนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกในปี 2542 และได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 ผู้เขียนได้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนของการสรุปเนื้อหาและกรณีศึกษาเข้ามาด้วยและได้มีการปรับปรุงลำดับเนื้อหาในเล่ม ในการพิมพ์ครั้งที่ 13 เนืองจากจำนวนหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 12  ได้่จำหน่ายหมดลง

รหัสสินค้า : 9786162697395
ชื่อผู้แต่ง : สุขุม โพธิสวัสดิ์

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : ตุลาคม 2561

“การวางระบบบัญชี”

There are no reviews yet.