• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

Sale!
ISBN: 9786165810760
รหัสสินค้า: 9786165810760 หมวดหมู่: , ,

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 การศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมาย
⭐️บทที่ 2 ลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมายในสัญญา
⭐️บทที่ 3 รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา
⭐️บทที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาบางประเภท
📌ปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810760
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 192 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 13 : ตุลาคม 2564

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33
  • ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาในระดับ LL.M. จาก New York University, School of Law Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law
  • Ph.D. (Law) University of Washington, School of Law
ผลงานทางวิชาการ
  • การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำ าหรับนักกฎหมาย (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
  • กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
  • กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 13), กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
 
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 การศึกษาภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมาย
⭐️บทที่ 2 ลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมายในสัญญา
⭐️บทที่ 3 รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา
⭐️บทที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของสัญญาบางประเภท
📌ปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810760
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร

⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 192 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 13 : ตุลาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810760
SKU: 9786165810760
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 13 : ตุลาคม 2564
Page Count: 192

“ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา”

There are no reviews yet.