• img-book

    ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา

Sale!
ISBN: 9786162699146

การระงับข้อพิพาททางสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ

โดย ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของการระงับข้อพิพาท
บทที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
บทที่ 3 ศาล
บทที่ 4 อนุญาโตตุลาการ
บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา
บทที่ 6 การเลือกวิธีการระงับข้อพิพาท
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. เขมจุฑา สุวรรณจินดา
รหัสสินค้า : 9786162699146
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)กฎหมายอาญาธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของการระงับข้อพิพาท
บทที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
บทที่ 3 ศาล
บทที่ 4 อนุญาโตตุลาการ
บทที่ 5 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา
บทที่ 6 การเลือกวิธีการระงับข้อพิพาท
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร. เขมจุฑา สุวรรณจินดา
รหัสสินค้า : 9786162699146
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699146
SKU: 9786162699146
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : มิถุนายน 2563
Page Count: 236