• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

Sale!
ISBN: 9786165810340
รหัสสินค้า: 9786165810340 หมวดหมู่: ,

การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

โดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 ที่มาของข้อพิพาททางภาษีอากร
⭐️บทที่ 2 การเกิดข้อพิพาททางภาษีอากร
⭐️บทที่ 3 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายปกครอง
⭐️บทที่ 4 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายตุลาการ
⭐️บทที่ 5 การบังคับคดีภาษีอากร
⭐️บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรที่มิใช่การประเมินภาษีอากร
⭐️บทที่ 7 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยศาลอื่นที่มิใช่ศาลภาษีอากร
⭐️บทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
⭐️บทที่ 9 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยการไกล่เกลี่ย
⭐️บทที่ 10 คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

รายละเอียด
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810340
🌟ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 1,050 กรัม
🌟จำนวน : 488
🌟ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

฿ 480.00 ฿ 432.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 ที่มาของข้อพิพาททางภาษีอากร
⭐️บทที่ 2 การเกิดข้อพิพาททางภาษีอากร
⭐️บทที่ 3 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายปกครอง
⭐️บทที่ 4 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายตุลาการ
⭐️บทที่ 5 การบังคับคดีภาษีอากร
⭐️บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรที่มิใช่การประเมินภาษีอากร
⭐️บทที่ 7 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยศาลอื่นที่มิใช่ศาลภาษีอากร
⭐️บทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
⭐️บทที่ 9 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยการไกล่เกลี่ย
⭐️บทที่ 10 คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

รายละเอียด
🌟รหัสสินค้า
: 9786165810340
🌟ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟น้ำหนัก : 1,050 กรัม
🌟จำนวน : 488
🌟ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810340
SKU: 9786165810340
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กรกฎาคม 2564
Page Count: 488

“การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร”

There are no reviews yet.