• img-book

    ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

Sale!
ISBN: 9789742889852
รหัสสินค้า: 9789742889852 หมวดหมู่: ,

การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน

โดย ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

การทำสนธิสัญญา องค์กรที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา กระบวนการในการทำสนธิสัญญา, การทำให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ภายในประเทศ ทฤษฎีการรับสนธิสัญญา การรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาภายในประเทศ ปัญหาการรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน, การบังคับใช้สนธิสัญญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยฝ่ายบริหาร การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยศาล ปัญหาการบังคับใช้สนธิสัญญาภายในประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
รหัสสินค้า : 9789742889852 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2554

฿ 85.00 ฿ 76.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ดร. ชาติชาย เชษฐสุมน ประวัติการศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • น.ม. ธรรมศาสตร์
  • ปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ลันด์ ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน
หนังสือโดยดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การทำสนธิสัญญา องค์กรที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา กระบวนการในการทำสนธิสัญญา, การทำให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ภายในประเทศ ทฤษฎีการรับสนธิสัญญา การรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาภายในประเทศ ปัญหาการรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน, การบังคับใช้สนธิสัญญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยฝ่ายบริหาร การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยศาล ปัญหาการบังคับใช้สนธิสัญญาภายในประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
รหัสสินค้า : 9789742889852 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2554

รายละเอียด

ISBN: 9789742889852
SKU: 9789742889852
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กันยายน 2554
Page Count: 112