• img-book

    วรวิทย์ ฤทธิทิศ

Sale!
ISBN: 9786162695704 
รหัสสินค้า: 9786162695704 หมวดหมู่: , ,

การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว

โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ครั้งสุดท้ายเป็นการแก้ไขโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้กระชับยิ่งขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : วรวิทย์ ฤทธิทิศ
รหัสสินค้า : 9786162695704 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2560

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยวรวิทย์ ฤทธิทิศ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ครั้งสุดท้ายเป็นการแก้ไขโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้เขียนได้ปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้กระชับยิ่งขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : วรวิทย์ ฤทธิทิศ
รหัสสินค้า : 9786162695704 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2560