• img-book

    กฤษณะ ช่างกล่อม

Sale!
ISBN: 9786162691416

การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย

โดย กฤษณะ ช่างกล่อม

บทที่ 1 ความทั่วไป : ปฐมบทแห่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, บทที่ 2 สภาพการณ์และประเด็นปัญหา, บทที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ของศาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 3.1 หลักการเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3.2 รูปแบบไทร์บูนัล 3.3 รูปแบบความยุติธรรมแฝง 3.4 รูปแบบออสทราลาเชียน 3.5 รูปแบบของกลุ่มนอร์ดิค (ศาลสิ่งแวดล้อมสวีเดน, ฟินแลนด์) 3.6 รูปแบบของเอเชีย (อินเดีย, ฟิลิปปินส์) 3.7 รูปแบบคลาสสิก (เยอรมนี, ฝรั่งเศส), บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ช่างกล่อม
รหัสสินค้า : 9786162691416 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
จำนวนหน้า : 132
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2556

 

 

฿ 120.00 ฿ 108.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยกฤษณะ ช่างกล่อม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 ความทั่วไป : ปฐมบทแห่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, บทที่ 2 สภาพการณ์และประเด็นปัญหา, บทที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ของศาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 3.1 หลักการเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3.2 รูปแบบไทร์บูนัล 3.3 รูปแบบความยุติธรรมแฝง 3.4 รูปแบบออสทราลาเชียน 3.5 รูปแบบของกลุ่มนอร์ดิค (ศาลสิ่งแวดล้อมสวีเดน, ฟินแลนด์) 3.6 รูปแบบของเอเชีย (อินเดีย, ฟิลิปปินส์) 3.7 รูปแบบคลาสสิก (เยอรมนี, ฝรั่งเศส), บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ช่างกล่อม
รหัสสินค้า : 9786162691416 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
จำนวนหน้า : 132
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2556