• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162690112
รหัสสินค้า: 9786162690112 หมวดหมู่: ,

การก่อการร้ายกับการมอบอำนาจให้ดำเนินคดี

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รวมบทความข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเพื่อปฏิรูปกฎหมายโดยศาสตราจารย์ดร.คณิตณนครประกอบด้วยการก่อการร้าย,การให้อำนาจในการดำเนินคดีอาญา,การอ่านคำพิพากษาคดียึดทรัพย์,การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐกับการปล่อยชั่วคราว,ความรับผิดทางอาญากับเหตุการณ์บนทางด่วนโทล์เวย์,ดุลพินิจในการออกหมายจับ,นโยบายรัฐให้จดทะเบียนสำนักงานทวงหนี้,”บุญเก่ากำลังจะหมด”ผ่านเลนส์คณิตณนคร

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162690112 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2554

฿ 130.00 ฿ 117.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

รวมบทความข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเพื่อปฏิรูปกฎหมายโดยศาสตราจารย์ดร.คณิตณนครประกอบด้วยการก่อการร้าย,การให้อำนาจในการดำเนินคดีอาญา,การอ่านคำพิพากษาคดียึดทรัพย์,การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐกับการปล่อยชั่วคราว,ความรับผิดทางอาญากับเหตุการณ์บนทางด่วนโทล์เวย์,ดุลพินิจในการออกหมายจับ,นโยบายรัฐให้จดทะเบียนสำนักงานทวงหนี้,”บุญเก่ากำลังจะหมด”ผ่านเลนส์คณิตณนคร

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162690112 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2554

รายละเอียด

ISBN: 9786162690112
SKU: 9786162690112
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : มกราคม 2554
Page Count: 160