• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์

Sale!
ISBN: 9786162699689
รหัสสินค้า: 9786162699689 หมวดหมู่: , ,

กฎหมายโทรคมนาคม (TELECOMMUNICATION LAW)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและบริการกิจการ
บทที่ 2
นโยบายและกฎหมาย
บทที่ 3
องค์กรกำกับดูแลกิจการและการจัดสรรทรัพยากร
บทที่ 4
กฎหมายโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่ 5
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162699689
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและบริการกิจการ
บทที่ 2
นโยบายและกฎหมาย
บทที่ 3
องค์กรกำกับดูแลกิจการและการจัดสรรทรัพยากร
บทที่ 4
กฎหมายโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่ 5
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162699689
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699689
SKU: 9786162699689
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : พฤศจิกายน 2563
Page Count: 272