• img-book

    ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

Sale!
ISBN: 9786162695964 
รหัสสินค้า: 9786162695964 หมวดหมู่: ,

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์พยาบาล

โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างแพทย์พยาบาลและบุคลากรอื่นๆขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้องเพราะเป็นบทบาทที่จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายกำหนดไว้การละเลยหน้าที่ของตนเองหรือการทำเกินกว่าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและหากเกิดความเสียหายขึ้นโอกาสที่จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาและหรือตามกฎหมายวิชาชีพก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้การเรียนรู้และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162695964 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 262
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2560

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • LL.B. Thammasat University
  • LL.M. Thammasat University
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • น.ม. ธรรมศาสตร์, น.บ.ท.
  • LL.M. Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างแพทย์พยาบาลและบุคลากรอื่นๆขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้องเพราะเป็นบทบาทที่จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายกำหนดไว้การละเลยหน้าที่ของตนเองหรือการทำเกินกว่าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและหากเกิดความเสียหายขึ้นโอกาสที่จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาและหรือตามกฎหมายวิชาชีพก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้การเรียนรู้และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162695964 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 262
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2560

รายละเอียด

ISBN: 9786162695964 
SKU: 9786162695964
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 8 : สิงหาคม 2560
Page Count: 262