• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786165810685

กฎหมายแรงงาน

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
ส่วนที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
📌พิมพ์ครั้งที่ 29 เพิ่มฎีกา ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810685
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 460 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 29 : กันยายน 2564

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 29 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
ส่วนที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
📌พิมพ์ครั้งที่ 29 เพิ่มฎีกา ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810685
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 460 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 29 : กันยายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810685
SKU: 9786165810685
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 29 : กันยายน 2564
Page Count: 460