• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162699634

กฎหมายแรงงาน

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
การแก้ไข : แก้ไขเรื่องการจ่ายเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์บุตร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162699634
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 454
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 28 : พฤศจิกายน 2563

฿ 400.00 ฿ 360.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 28 : พฤศจิกายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
การแก้ไข : แก้ไขเรื่องการจ่ายเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์บุตร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162699634
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 454
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 28 : พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699634
SKU: 9786162699634
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 28 : พฤศจิกายน 2563
Page Count: 454