• img-book

    วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786165824392

กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)

โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ซื้อขาย ฝากขาย ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์
เจ้าสำนักโรงแรม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
9786165824392
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 
900 กรัม
จำนวนหน้า :
540 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์
: พฤษภาคม 2564

฿ 360.00 ฿ 342.00

จำนวน:
หนังสือโดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ซื้อขาย ฝากขาย ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์
เจ้าสำนักโรงแรม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
รหัสสินค้า :
9786165824392
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 
900 กรัม
จำนวนหน้า :
540 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์
: พฤษภาคม 2564