• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162699412
รหัสสินค้า: 9786162699412 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,

กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ
บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
เพิ่มประกาศ คตง. เรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องต่อ คตง.

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699412
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2563

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ
บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
เพิ่มประกาศ คตง. เรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องต่อ คตง.

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162699412
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 308
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2563

“กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน”

There are no reviews yet.