• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

Sale!
ISBN: 9786162696046
รหัสสินค้า: 9786162696046 หมวดหมู่: ,

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ ล.2

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162696046 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 252
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

฿ 240.00 ฿ 216.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author

วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ -ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิทางวิชาชีพ -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -ใบอนุญาตว่าความ สำนักงานสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาภาคความผิดมุ่งเน้นฐานความผิดที่สำคัญได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162696046 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 252
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560