• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

Sale!
ISBN: 9786162699320

กฎหมายอาญาชั้นสูง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค 1 อาชญากรรม
ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม
บทที่ 1 นิติบัญญัติ , บทที่ 2 บริหาร , บทที่ 3 ตุลาการ
ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม
บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา , บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชญากร , บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร , บทที่ 7 การยับยั้งส่วนเพิ่ม
ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา
บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา , บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา , บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา
ภาค 3 โทษอาญา
บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ , บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา , บทที่ 13 โทษประหารชีวิต , บทที่ 14 โทษจำคุก , บทที่ 15 โทษปรับ , บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9786162699320
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทและปริญญาเอกกฎหมายอาญา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille III, ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
  • รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ภาค 1 อาชญากรรม
ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม
บทที่ 1 นิติบัญญัติ , บทที่ 2 บริหาร , บทที่ 3 ตุลาการ
ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม
บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา , บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชญากร , บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร , บทที่ 7 การยับยั้งส่วนเพิ่ม
ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา
บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา , บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา , บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา
ภาค 3 โทษอาญา
บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ , บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา , บทที่ 13 โทษประหารชีวิต , บทที่ 14 โทษจำคุก , บทที่ 15 โทษปรับ , บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
รหัสสินค้า : 9786162699320
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699320
SKU: 9786162699320
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : กันยายน 2563
Page Count: 276