• img-book

  อาจารย์นฤมล ฐานิสโร

Sale!
ISBN: 9786165810500

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
⭐️บทที่ 2 การได้สัญชาติ
⭐️บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
⭐️บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
⭐️บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง
นฤมล ฐานิสโร
⭐️รหัสสินค้า9786165810500
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก300 กรัม

⭐️จำนวนหน้า140 หน้า
⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2564

฿ 130.00 ฿ 117.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • น.บ.(นิติศาสตร์),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549
 • LL.M. Master of Laws (International and Comparative Law, Monash University, Australia 2008)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 • ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
 • ผู้บรรยายวิชาการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ
 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายครอบครัว
 
หนังสือโดยอาจารย์นฤมล ฐานิสโร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
⭐️บทที่ 2 การได้สัญชาติ
⭐️บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
⭐️บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
⭐️บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง
นฤมล ฐานิสโร
⭐️รหัสสินค้า9786165810500
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก300 กรัม

⭐️จำนวนหน้า140 หน้า
⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810500
SKU: 9786165810500
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : สิงหาคม 2564
Page Count: 140