• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162698781
รหัสสินค้า: 9786162698781 หมวดหมู่: ,

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 4 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162698781
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 508
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2563

฿ 460.00 ฿ 414.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 4 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162698781
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
จำนวนหน้า : 508
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698781
SKU: 9786162698781
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 11 : มีนาคม 2563
Page Count: 508