• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

Sale!
ISBN: 9786162694172
รหัสสินค้า: 9786162694172 หมวดหมู่: ,

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

วิวัฒนาการทางความคิดศาสตร์ว่าด้วยการบังคับโทษ, วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจำคุก, ความเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับโทษ, สถานะของกฎหมายบังคับโทษจำคุก, หลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษจำคุก, การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษจำคุก, การใช้สอยส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ, ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและมาตรการทางวินัย, การช่วยเหลือทางกฎหมายและการสังคมสงเคราะห์, การบังคับโทษผู้ต้องขังหญิง การกักขัง คุมขัง และเรือนจำเยาวชน, การคุ้มครองข้อมูล, สถานบำบัดทางสังคม, รูปแบบการใช้โทษจำคุกในต่างประเทศ ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694172 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 290.00 ฿ 261.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประกาศนียบัตร (กฎหมายภาษีอากร) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.ด. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
สั่งซื้อ
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

วิวัฒนาการทางความคิดศาสตร์ว่าด้วยการบังคับโทษ, วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจำคุก, ความเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับโทษ, สถานะของกฎหมายบังคับโทษจำคุก, หลักเกณฑ์พื้นฐานการบังคับโทษจำคุก, การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษจำคุก, การใช้สอยส่วนตัวและเงินประเภทต่างๆ, ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและมาตรการทางวินัย, การช่วยเหลือทางกฎหมายและการสังคมสงเคราะห์, การบังคับโทษผู้ต้องขังหญิง การกักขัง คุมขัง และเรือนจำเยาวชน, การคุ้มครองข้อมูล, สถานบำบัดทางสังคม, รูปแบบการใช้โทษจำคุกในต่างประเทศ ฯลฯ

ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9786162694172 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 324
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)