• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786165810128

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม2

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี
📌ลักษณะ 1 การฟ้องคดีอาญา การดำ เนินคดีอาญาโดยทั่วไป และการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
📌ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน
📌ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
📌ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ
⭐️ภาค 5 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810128
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 400 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

฿ 380.00 ฿ 342.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี
📌ลักษณะ 1 การฟ้องคดีอาญา การดำ เนินคดีอาญาโดยทั่วไป และการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
📌ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน
📌ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
📌ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ
⭐️ภาค 5 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810128
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 400 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810128
SKU: 9786165810128
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พฤษภาคม 2564
Page Count: 400