• img-book

    สหรัฐ กิติ ศุภการ

Sale!
ISBN: 9786165651844

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 : ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 : สอบสวน
ภาค 2 : วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 2 : อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 2 : พยานหลักฐาน
ภาค 2 : การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค 2 : อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า : 9786165651844
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 704 หน้า
ขนาด : 16.5 x 22 
พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2562 

฿ 390.00 ฿ 370.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
หนังสือโดยสหรัฐ กิติ ศุภการ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 : ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 : สอบสวน
ภาค 2 : วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 2 : อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 2 : พยานหลักฐาน
ภาค 2 : การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค 2 : อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า : 9786165651844
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 704 หน้า
ขนาด : 16.5 x 22 
พิมพ์ครั้งที่ 11 : พฤศจิกายน 2562