• img-book

    อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

Sale!
ISBN: 9786165863025

กฎหมายล้มละลาย

โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ : กระบวนพิจารณาหลัก

บทที่ ๑ การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๓ ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
บทที่ ๔ การประชุมเจ้าหนี้
บทที่ ๕ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๗ การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๙ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย
บทที่ ๑๐ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
ส่วนที่ ๒ : การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
บทที่ ๑๑ การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๒ หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้
ส่วนที่ ๓ : การจัดการทรัพย์สิน
บทที่ ๑๓ ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย
บทที่ ๑๔ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๕ การรวมรวบและจำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ ๑๖ การแบ่งทรัพย์สิน
บทที่ ๑๗ การยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๘ การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๑๙ การร้องขัดทรัพย์
บทที่ ๒๐ เรื่องอื่น ๆ
ส่วนที่ ๔ : ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165863025
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,024 กรัม
จำนวนหน้า : 513 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2564

฿ 350.00 ฿ 332.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  •  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
หนังสือโดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ ๑ : กระบวนพิจารณาหลัก

บทที่ ๑ การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๓ ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
บทที่ ๔ การประชุมเจ้าหนี้
บทที่ ๕ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๗ การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๙ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย
บทที่ ๑๐ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
ส่วนที่ ๒ : การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
บทที่ ๑๑ การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๒ หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้
ส่วนที่ ๓ : การจัดการทรัพย์สิน
บทที่ ๑๓ ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย
บทที่ ๑๔ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๕ การรวมรวบและจำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ ๑๖ การแบ่งทรัพย์สิน
บทที่ ๑๗ การยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๘ การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๑๙ การร้องขัดทรัพย์
บทที่ ๒๐ เรื่องอื่น ๆ
ส่วนที่ ๔ : ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165863025
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,024 กรัม
จำนวนหน้า : 513 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2564