• img-book

    อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

Sale!
ISBN: 9786165810074

กฎหมายล้มละลาย

โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทที่ 1
บททั่วไป
⭐️บทที่ 2 มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย และบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
⭐️บทที่ 3 หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
⭐️บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
⭐️บทที่ 5 คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810074
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 248 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3  :  เมษายน 2564

฿ 240.00 ฿ 216.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2551
  • น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรการอบรมว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ,วิชาทรัพย์สินและที่ดิน,วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 2,วิชากฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ (2556 – 2560)
  • ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2557 - 2560)
หนังสือโดยอาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
สั่งซื้อ
กฎหมายล้มละลาย 3  :  เมษายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทที่ 1
บททั่วไป
⭐️บทที่ 2 มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย และบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
⭐️บทที่ 3 หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
⭐️บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
⭐️บทที่ 5 คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810074
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 248 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3  :  เมษายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810074
SKU: 9786165810074
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3  :  เมษายน 2564
Page Count: 248

“กฎหมายล้มละลาย”

There are no reviews yet.