• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162695582
รหัสสินค้า: 9786162695582 หมวดหมู่: ,

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ ,ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695582 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 444
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

 

฿ 390.00 ฿ 351.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ ,ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
รหัสสินค้า : 9786162695582 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 444
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560