• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร

Sale!
ISBN: 9789742889272
รหัสสินค้า: 9789742889272 หมวดหมู่: ,

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร

1. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลระหว่างประเทศทางกฎหมาย, รัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล, อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐ การเกิด การเปลี่ยนแปลง และกากรสิ้นสุดของรัฐ, ความรับผิดของของรัฐ (State Responsibility)

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789742889272 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 170.00 ฿ 153.00

จำนวน:
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
สั่งซื้อ
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ 2 : กุมภาพันธ์ 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา 4 : ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

1. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลระหว่างประเทศทางกฎหมาย, รัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล, อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐ การเกิด การเปลี่ยนแปลง และกากรสิ้นสุดของรัฐ, ความรับผิดของของรัฐ (State Responsibility)

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
รหัสสินค้า : 9789742889272 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ISBN: 9789742889272
SKU: 9789742889272
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : กุมภาพันธ์ 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Page Count: 192