• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786165810494

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
⭐️ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
⭐️ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
⭐️ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐและนิติบุคคลมหาชน, ปรับปรุงแผนภาพประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810494
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 316 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 X 21 
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2564

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
⭐️ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
⭐️ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
⭐️ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
บทที่ 2 องค์กรรัฐ
บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
⭐️ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง
📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐและนิติบุคคลมหาชน, ปรับปรุงแผนภาพประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810494
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 316 หน้า
⭐️ขนาด : 14.5 X 21 
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810494
SKU: 9786165810494
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 15 : สิงหาคม 2564
Page Count: 316