• img-book

    ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

Sale!
ISBN: 9786162698866

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
บทที่ 2 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698866
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 2000 กรัม
จำนวนหน้า : 812
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

฿ 680.00 ฿ 612.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา - D.E.A. de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France - Doctorat de droit public, Universite? Aix-Marseille III, France
หนังสือโดยศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
บทที่ 2 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698866
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 2000 กรัม
จำนวนหน้า : 812
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698866
SKU: 9786162698866
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : เมษายน 2563
Page Count: 812