• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

Sale!
ISBN: 9786162698958

กฎหมายปกครอง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
รหัสสินค้า : 9786162698958
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
สั่งซื้อ
กฎหมายปกครอง 1 : พฤษภาคม 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
รหัสสินค้า : 9786162698958
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 220
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698958
SKU: 9786162698958
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : พฤษภาคม 2563
Page Count: 220