• img-book

    รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

Sale!
ISBN: 9786162698194

กฎหมายทรัพย์สิน

โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
– บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
ภาค 2 กลักทั่วไป
– บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
– บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
– บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
– บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
ฯลฯ

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162698194
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
จำนวนหน้า : 372
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

฿ 340.00 ฿ 306.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
  • รางวัลเกียรติภูมินิติโดม รุ่น ๒๕๔๘ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
  • วิชาที่สอน กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ฯลฯ
 
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
– บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
– บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
ภาค 2 กลักทั่วไป
– บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
– บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
– บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
– บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
– บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
ฯลฯ

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162698194
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
จำนวนหน้า : 372
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698194
SKU: 9786162698194
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : สิงหาคม 2562
Page Count: 372