• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

Sale!
ISBN: 9786164881525
รหัสสินค้า: 9786164881525 หมวดหมู่: , ,

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บทสรุป
(๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786164881525
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 436 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

฿ 410.00 ฿ 389.50

มีสินค้าอยู่ 16

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • D.S.U. de Droit commercial (กฎหมายพาณิชย์) Université PANTHEON-ASSAS (Paris 2) ประเทศฝรั่งเศส
  • D.E.A. de Droit des Affaires  (กฎหมายธุรกิจ) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
  • Docteur en droit (Spécialité Droit des Affaires)  (กฎหมายธุรกิจ) (Mention Très honorable avec félicitations) Université JEAN MOULIN -LYON 3 ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่หนึ่ง: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
บทที่ ๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
บทที่ ๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ
บทที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
บทที่ ๒ กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class actions)
ส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการใช้บังคับ
บทที่ ๑ องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่ ๒ การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
บทสรุป
(๑) พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
(๒) ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
รหัสสินค้า : 9786164881525
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 850 กรัม
จำนวนหน้า : 436 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563

“กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค”

There are no reviews yet.