• img-book

    รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

Sale!
ISBN: 9786162699252
รหัสสินค้า: 9786162699252 หมวดหมู่: , ,

กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
ภาคงบประมาณแผ่นดิน
ส่วนที่หนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
บทที่ 1
เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่สอง
งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
บทที่ 3
แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 4
ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สอง
ส่วนที่สาม
หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
บทที่ 5
หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
บทที่ 6
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สาม

รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
รหัสสินค้า9786162699252
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

฿ 380.00 ฿ 342.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์,
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัย Toulouse 1 Capitole ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาเอก สาขากฎหมายการคลัง (เกียรตินิยมดีเยี่ยมโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการ) มหาวิทยาลัย Toulouse 1 Capitole ประเทศฝรั่งเศส
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ ความสำคัญของการศึกษากฎหมายการคลัง :
ภาคงบประมาณแผ่นดิน
ส่วนที่หนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีการคลังมหาชน
บทที่ 1
เครื่องมือทางการคลังในฐานะเครื่องมือของรัฐในทางเศรษฐกิจ
บทที่ 2
แนวคิดพื้นฐานของการคลังมหาชน
บทสรุปส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่สอง
งบประมาณแผ่นดินในฐานะเครื่องมือทางการคลังของรัฐ
บทที่ 3
แนวคิดพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 4
ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สอง
ส่วนที่สาม
หลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
บทที่ 5
หลักกฎหมายพื้นฐานทางงบประมาณ
บทที่ 6
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของประเทศไทย
บทสรุปส่วนที่สาม

รายละเอียดชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
รหัสสินค้า9786162699252
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ : สิงหาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699252
SKU: 9786162699252
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: สิงหาคม 2563
Page Count: 424