แสดง 2 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 300.00 ฿ 200.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9789744668325
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวน : 316
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2558

 • Sale!
  img-book
  ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทที่ 1  ความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
  บทที่ 2  รูปแบบขององค์กรและบุคคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ
  บทที่ 3  กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
  บทที่ 4  วิเคราะห์เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
  บทที่ 5  วิเคราะห์การบริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย
  บทที่ 6  ทิศทางศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคค

  รหัสสินค้า9786162697463
  ชื่อผู้แต่งดร.ปัญญา  อุดชาชน
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500กรัม

  จำนวนหน้า232
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562