แสดง 8 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  – หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165771405
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 388 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00
  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัว
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
  – การถอนฟ้อง
  – การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
  – พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  – พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
  – ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้
  – เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้
  – จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
  – เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
  – การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  – คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  – การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
  – การปลดจากล้มละลาย
  – กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย
  – กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล
  – การขอรับชำระหนี้
  – การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109 (3),115 และ 122
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ
  – การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
  – เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
  – การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ
  – ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้
  – ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง
  – การเพิกถอนการฉ้อฉล
  – การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
  – จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร
  – ลำดับการชำระหนี้
  – การปิดคดี
  – การยกเลิกการล้มละลาย
  – กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ
  – การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท.
  – เขตอำนาจศาล
  – ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
  – การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  – พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165774338
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 481 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-58
  🍒 การใช้กฎหมายอาญา
  🍒 โทษ
  🍒 การขอคืนของกลาง
  🍒 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106
  🍒 องค์ประกอบความผิด
  🍒 การกระทำโดยพลาด
  🍒 สำคัญผิดในตัวบุคคล
  🍒 สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-205
  🍒 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  🍒 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  🍒 แจ้งความเท็จ
  🍒 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165826211
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  940 กรัม
  จำนวนหน้า :
  555 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  อั้งยี่
  ซ่องโจร
  มั่วสุมกัน
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน
  ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมดวงตรา
  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
  ฆ่าผู้อื่นในเหตุฉกรรจ์
  ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
  ชุลมุนต่อสู้
  ทำให้แท้งลูก
  ความผิดต่อเสรีภาพ
  เอาคนลงเป็นทาส
  จับคนไปเรียกค่าไถ่
  พรากเด็กหรือผู้เยาว์
  หมิ่นประมาท
  ลักทรัพย์
  วิ่งราวทรัพย์
  กรรโชก
  รีดเอาทรัพย์
  ชิงทรัพย์
  ปล้นทรัพย์
  ฉ้อโกง
  ฉ้อโกงประชาชน
  ฉ้อโกงแรงงาน
  ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม
  โกงเจ้าหนี้
  ยักยอก
  รับของโจร
  ทำให้เสียทรัพย์
  บุกรุก
  ความผิดเกี่ยวกับศพ
  ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165827232
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  608 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  Browse Wishlist
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  นิติกรรม (มาตรา 149-193)
  สัญญา (มาตรา 354-395)
  หนี้ (มาตรา 194-353)
  ละเมิด (มาตรา 420-453)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165823593
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  608 หน้า
  ขนาด :
  18.4 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ซื้อขาย ฝากขาย ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
  ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์
  เจ้าสำนักโรงแรม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165824392
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  540 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍁 บัญชีเดินสะพัด
  การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
  การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
  🍁 ประกันภัย
  สัญญาประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
  หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
  การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
  ค่าสินไหมทดทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
  ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
  อายุความ
  สัญญาประกันภัยค้ำจุน
  ประกันชีวิต
  🍁 ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ตั๋วแลกเงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  เช็ค
  อายุความ
  ตั๋วเงินปลอม
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
  ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
  ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
  🍁 หุ้นส่วน-บริษัท บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัทจำกัด
  🍁 ครอบครัว
  การหมั้น
  การสมรส
  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  สัญญาก่อนสมรส
  สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
  สินส่วนตัวและสินสมรส
  การจัดการสินสมรส
  หนี้ร่วม
  ความเป็นโมฆะของการสมรส
  การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  การหย่า
  บิดามารดากับบุตร
  การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
  การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
  สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
  อำนาจปกครองและผู้ใช้อำนาจปกครอง
  ความปกครองและผู้ปกครอง
  บุตรบุญธรรม
  ค่าอุปการะเลี้ยงดู

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825016
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  543 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
   : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  🍀 ทรัพย์สิน
  ทรัพย์, ทรัพย์สิน
  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยนิติกรรม
  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทบัญญัติคุ้มครองบุคคลภายนอก
  ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
  การเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
  สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  ที่งอกริมตลิ่ง
  การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
  สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
  การคุ้มครองผู้ได้ทรัพย์มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
  สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
  สิทธิของผู้รับเงินตราโดยสุจริต
  ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
  แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
  ทางจำเป็น
  กรรมสิทธิ์รวม
  สิทธิครอบครอง
  การแย่งการครอบครอง
  การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
  การเปลี่ยนลักษณะการยึดถือ
  ครอบครองปรปักษ์
  ภาระจำยอม
  สิทธิเหนือพื้นดิน
  สิทธิเก็บกิน
  🍀 มรดก
  มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  การถูกจำกัดมิให้รับมรดก
  การตัดมิให้รับมรดก
  การสละมรดก
  พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
  บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
  ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
  การรับมรดกแทนที่
  พินัยกรรม
  การจัดการศพ
  ผู้รับพินัยกรรม
  ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้
  แบบพินัยกรรม
  ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
  ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไข
  การเพิกถอนพินัยกรรม
  การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  การเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  ผู้จัดการมรดก
  อายุความการจัดการมรดก
  การแบ่งปันทรัพย์มรดก
  อายุความมรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165825672
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  930 กรัม
  จำนวนหน้า :
  550 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : 2564